SKYB Administraties

Administratieve
dienstverlening

Over Administratieve dienstverlening

Een goede financiële administratie is onontbeerlijk voor elke onderneming. Niet alleen is zij onmisbaar als het gaat om het uitzetten van uw beleid, ook is zij van het allergrootste belang daar waar het gaat om de communicatie met anderen. Denkt u hierbij aan instanties als banken, andere kredietverstrekkers of fiscus. Het verwerken van de inkoop- en verkoopfacturen, kas- en bankmutaties dient op een accurate en juiste wijze te gebeuren. De administratie dient een betrouwbaar inzicht te geven in de opbrengsten en kosten. de verplichtingen en vorderingen van uw onderneming. Wij kunnen u helpen bij het voeren van de administratie. Dit kan bij u op uw bedrijfslocatie of bij ons op kantoor gebeuren. In het eerste geval verwerken wij de originele documenten, u kunt hierbij denken aan de inkoop- en verkoopfacturen en kas, bank en giro mutaties, bij u op kantoor in het boekhoudpakket van uw organisatie. Wanneer de administratie bij ons op kantoor wordt verwerkt, levert u periodiek, maandelijks of per kwartaal, de benodigde originele documenten bij ons aan. Op basis van de door u aangeleverde documenten verzorgen wij dan de boekhouding in het boekhoudpakket van SKYB Administraties.

Beoordelen administratie

Om zekerheid toe te voegen aan de reeds door uzelf of een van uw medewerkers geboekte administratie kunnen wij uw administratie beoordelen. Hiervoor doorlopen wij de geboekte administratie en kijk of de mutaties op een juiste wijze zijn verwerkt in het grootboek en of deze in overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving.

Opstellen tussentijdse cijfers

Mocht u behoefte hebben om op enig moment te willen weten waar de onderneming financieel exact staat, kunnen wij voor u ten alle tijden tussentijdse cijfers opstellen. Soms is het niet altijd praktisch om te wachten tot het einde van het boekjaar. Als basis voor het opstellen van de tussentijdse cijfers geldt de boekhouding. Hierop wordt door ons in aanvulling meegenomen de eventuele overlopende posten zoals debiteuren, crediteuren en afschrijvingen. De tussentijdse cijfers worden in een rapportvorm door ons opgesteld en met u besproken.

Meer weten of geïnteresseerd

Meer weten of bent u geïnteresseerd in ons? Neem dan contact met ons op voor het afspreken van een afspraak. Wij staan u dan graag telefonisch, online of face-to-face te woord.